Tag: tinh thể vàng nano

Công nghệ tắm trắng Swiss Cell 24K là gì?

Hoạt chất Glutathione và Arbutin từ phôi thực vật hoạt động theo cơ chế tác động kép tiêu diệt và chặn đứng khả năng phát triển trở lại của các hạt hắc..  Swiss Cell 24K là công nghệ tắm trắng