Tag: phun mí mở tròng 8D

Phun mí mở tròng 8D là gì?

Trực tiếp thực hiện bởi nghệ nhân Top 10 phun thêu đẹp nhất Hàn Quốc 2016, người đầu tiên đưa công nghệ phun thêu 8D về Việt Nam. Đôi bàn tay tài hoa..  Phun mí mở tròng 8D là bước